Hızlı Kurye

Uluslararası Hızlı Kurye Hizmeti
Uluslararası hızlı kurye gönderisi,
Doküman, Numune, Gayri ticari paket, Hediye,Bedelsiz, Evrak
v.b ile karşılığında hiçbir şekilde bedel alınmayan gönderi türüdür
Müşteri talepleri doğrultusunda geliştirdiği hizmetlere ek olarak, “Uluslararası hızlı kurye taşımacılığı” hizmetini de sunmaktadır. Sur Lojistik, Uluslararası hızlı kurye taşımacılığı hizmetini, dünyanın önde gelen ve dünya genelinde dağıtım ağı olan taşımacılık şirketleri ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda üstlenmektedir.”Uluslararası taşımacılık sisteminde hızlı kurye taşımacılığı dışında, hava, kara, demiryolu, deniz yolu ihracat ve ithalat taşımaları da yapılmaktadır. Hızlı kurye taşımacılığı mutlaka hava yoluyla yapılır. İhracat ve ithalat taşımalarında gönderici veya alıcının gümrük beyannamesi açılması konusunda gümrük müşavirine vekaletname vermesi, ihracat için ticari fatura düzenlemesi, ihracat için geçici, kesin, hibe gibi ne amaçla yapıldığının beyan edilmesi gereklidir.”Hızlı kurye taşımacılığı konusunda hizmet vermek üzere organizasyonunu tamamlayan SUR Lojistik, çok yakın zamanda diğer taşıma modlarında ve ihracat, ithalat taşımalarında da hizmet üretmek üzere hazırlıklarını sürdürmektedir.Globalleşen ticari yaşamda, başarılı olmak ve rekabet gücünü artırabilmek için dışa açılma, ülkemizde üretilen ve ihraç kabiliyeti olan ürünlerin tüm dünyaya ihracatının sağlanması çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
İşletmelerimizin bu alanda söz sahibi olabilmeleri için kendilerini tanıtmaları, ürünlerinin numunelerini ulaştırmaları ve bunun sonrasında oluşacak yeni pazarlara sunumlar gerçekleştirerek büyümeleri, istihdama katkı sağlamaları, ülkemizin en çok gereksinim duyduğu döviz getirilerini artırmaları mümkün olabilecektir.SUR Lojistik, bütün bu çabaların sonuca ulaşması için gereken, doküman (katalog, broşür, teklif mektubu v.b.) ile numune, hediye ve gayri ticari ürün gönderilerinin tüm dünya ülkelerine ulaştırılması hizmetini, SUR Lojistik hizmet kalitesi ve güvencesi ile gerçekleştirmektedir.
%100 Müşteri Memnuniyeti !SUR Lojistik in tüm hizmetlerinde standart olan
%100 müşteri memnuniyeti ilkesi,
uluslar arası hızlı kurye hizmeti içinde birinci sırada yer almaktadır.Uluslararası hızlı kurye gönderileri ile ilgili her türlü bilgi, teknik destek ve uluslararası taşımacılıkla ilgili sorunlarınızda, SUR Lojistik uzmanlığına başvurabilirsiniz.Uluslararası hızlı kurye taşımacılığı, tüm ülkelerin farklı gümrük mevzuatları olması, bazı ürünler için giriş kısıtlamaları koymuş olmaları, bazı ülkelerin bazı ürünlerde kota uygulamaları, farklı ürünler için hızlı kurye taşımacılığını kabul etmeyerek ihracat sisteminin uygulanması gibi değişik prosedürleri bulunmaktadır.